Modlitwa w noc Bożego Narodzenia

Vademecum SVD

Okazała się dobroć i łaskawość Zbawiciela, Boga naszego! Chrystus nam się narodził!
Pójdźcie, oddajmy Mu pokłon!
Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Jezu, Boża Dziecino, z najgłębszą czcią zbliżamy się do Twojego żłóbka,
aby Ci okazać naszą cześć i miłość.
Uwielbiamy Ciebie, Boga i Pana naszego,
i wychwalamy Twoją odwieczną potęgę i odwieczny majestat.

Dziękujemy Ci, Boże „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4),
raczyłeś spojrzeć na naszą nędzę,
ze swego odwiecznego tronu zstąpiłeś na ten padół płaczu i stałeś się słabym Dzieckiem.
Dziękujemy Ci, Ojcze Przedwieczny,
że Syna swego Jednorodzonego zesłałeś na ziemię,
jako Zbawcę i Brata naszego.
Dziękujemy Ci, Boże Duchu Święty,
że dokonałeś tajemnicy wcielenia Bożego Syna.
Trójco Przenajświętsza, spraw,
abyśmy tak wielką miłość odwzajemniali prawdziwą miłością.
Spraw, abyśmy za przykładem Boskiej Dzieciny wyrzekli się dóbr tej ziemi,
a szukali i miłowali tylko Boga, nasze Dobro najwyższe.

Módlmy się, aby światło, które pojawiło się nad Betlejem,
przeniknęło także noc licznych i wielkich narodów nieznających jeszcze Chrystusa
i aby jak najwięcej odłączonych od Boga ludzi za łaską Chrystusa na nowo Go poznało i ukochało.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się za cały Kościół święty, który Chrystus dziś narodzony założył na ziemi,
szczególnie za Ojca Świętego Franciszka i jego doradców, za biskupów i kapłanów,
siostry zakonne i zakonników, aby oni sami, a przez nich wszyscy wierni,
wzrastali w świętej gorliwości i miłości do Jezusa
i aby grzesznicy w tym czasie łaski nawrócili się do pasterza dusz.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się za naszych ukochanych rodziców,
rodzeństwo i krewnych, za naszych dobrodziejów i przyjaciół,
za nasz dom i jego mieszkańców,
aby Boskie Dziecię obdarzyło wszystkich swą łaską i dobrocią.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz