Modlitwa wyzwolenia

Panie Jezu Chryste, uznaję Cię moim Stwórcą, Zbawcą, Panem i Królem!
Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś,
teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w sakramencie pokuty i pojednania.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości.
Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca Niebieskiego zwyciężyłeś pychę szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.

Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu.
Maryjo Niepokalana, Święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu,
wszyscy Aniołowie i święci, a zwłaszcza Święty Janie Gwalbercie i nasi patroni, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga,
który mnie kocha, przebacza moje grzechy i daje siebie na duchowy pokarm dla mej duszy!

Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospałe i apatyczne dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to,
że nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask,
nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów.

Żałuję, Panie, że wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem Twoich nakazów i przykazań.
Przebacz mi, mój Zbawicielu.
Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, wszystko bowiem mogę w Tobie, który mnie umacniasz.

Wyrzekam się szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności.
Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego.
Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa!
On przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować.

Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mego ciała!
Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.

Mój Zbawicielu, chcę odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobra
i do zachowania Twoich świętych przykazań.
Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę.

Razem z Maryją Niepokalaną, ze Świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami,
Świętym Janem Gwalbertem i wszystkimi świętymi chcę wysławiać Twoje imię:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz