Modlitwa za drogą osobę

Panie Jezu Chryste, który poniosłeś mękę i śmierć za wszystkich ludzi,
a jednak szczególną miłością ukochałeś Łazarza i Jana Apostoła:
łaskawie otocz swą Boską opieką, zachowaj od niebezpieczeństw i złych przygód,
strzeż i ochraniaj (wymień imię osoby, za którą się modlisz),
za którego zanoszę najpokorniej modlitwę do Ciebie.

Daj mu wzrost we wszystkich cnotach.
Niechaj zawsze i we wszystkim spoczywa na nim Twoje błogosławieństwo.
Niech go aniołowie Twoi chronią każdego dnia i bronią przed złem.
Niech cieszy się pomyślnością w życiu ziemskim,
a po śmierci wejdzie do Twego królestwa. Amen.

Dodaj komentarz