Modlitwa za migrantów i uchodźców II

Vademecum SVD

Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci,
pozbawieni domu, rodziny i wszystkiego, co było im bliskie,
doświadczali Twojej miłosiernej obecności.
Ogrzej miłością serca młodych i starszych,
a zwłaszcza tych, którzy są wśród nich najsłabsi.
Spraw, aby czuli, że towarzyszysz im,
jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi na wygnaniu w Egipcie.
Prowadź ich do nowego domu i obdarz nadzieją, tak jak prowadziłeś Świętą Rodzinę.
Boże, nasz Ojcze, otwórz nasze serca,
abyśmy w migrantach widzieli Twojego Syna Jezusa
i przyjmowali ich jako nasze siostry i braci. Amen.

Dodaj komentarz