Modlitwa za nauczycieli

Ojcze Niebieski! Któryś nie puścił samego człowieka na ten padół płaczu, aleś mu przydał niewidzialnie Anioła Stróża, a widzialnie powierzyłeś go rodzicom i nauczycielom; który Syna swego na świat zesłałeś, aby nas nauczył, w co wierzyć i co czynić mamy, abyśmy byli zbawieni; okaż, o Boże, szczególne miłosierdzie nad nauczycielami. a mianowicie nad tymi, którzy mnie nauczają (tu wymień nazwisko nauczyciela, nauczycielki lub nauczycieli, za których się modlisz). Daj im (lub jej/jemu) zdrowie, dobre, długie życie i pozwól, aby nauki, które w sercach młodzieży zaszczepiają, przynosiły obfite owoce. Zapal nasze serca, abyśmy byli posłuszni naszym nauczycielom i nie martwili ich złemi czynami, a mianowicie nieposłuszeństwem i lenistwem. Spraw, Dobry Boże, abyśmy razem po zgonie osiągnęli Królestwo Twoje, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa zawierający najużywańsze modlitwy, pieśni i rozmyślania. Grudziądz 1883

Nauczyciel uczący ucznia.

Podobne modlitwy:
Modlitwa ucznia za szkołę i nauczycieli
Modlitwa przed egzaminem

Dodaj komentarz