Modlitwa za nawrócenie pogan

O Przedwieczny Boże, Stwórco wszechrzeczy,
pomnij, że dusze niewiernych są dziełem rąk Twoich
i że są uczynione na obraz i podobieństwo Twoje. A przecież,
Panie, za zniewagę Imienia Twego piekło się tymi duszami napełnia.
Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus poniósł okrutną mękę dla ich zbawienia.
Nie dopuszczaj, aby Syn Twój miał być dłużej przedmiotem wzgardy tych niewiernych.

Daj się ubłagać modlitwami dusz świętych i wołaniom Kościoła,
Najświętszej Oblubienicy Syna Twego i pomnij na miłosierdzie Twoje;
zapomnij ich bałwochwalstwa i niewierności i spraw niech już poznają i ukochają Tego,
któregoś Ty zesłał na ziemię, aby był zbawieniem, życiem i zmartwychwstaniem naszym,
przez któregośmy od piekła oswobodzeni zostali, Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
któremu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Św. Franciszek Ksawery

Dodaj komentarz