Modlitwa za nieprzyjaciółmi

Panie Jezu Chryste, Miłości Najsłodsza i Nieogarniona, któryś nam rozkazał wszystkich miłować, wszystkim winy odpuszczać i wszystkim błogosławić; który bez winy żadnej, będąc na krzyżu zabijany od tych, którym zbawienie przyniosłeś, modliłeś się za swych zabójców: o Boże nasz, racz nas uchować łaską swą przenajświętszą, iżbyśmy się nigdy nie pobudzili nienawiścią, zemstą, pogardą i żadnem złem uczuciem ku nieprzyjaciołom i przeciwnikom naszym. Spraw, Panie, prosimy Cię, iżbyśmy dla miłości Twej umieli cierpliwie przyjmować od nich wszelkie przeciwności, szkody i smutki, mając je sobie za karę od Ciebie i wolą Twoją zrządzone. Uczyń miłosiernie, Boże nasz, iżbyśmy nieprzyjaciół swych miłowali, za nich się modlili, we wszystkiem dobra i pożytku ich pożądali i strzegli, sprzyjając im szczerze uczynkiem, słowy i myślą we wszystkiem, co nie jest przeciwne prawu Twemu i sprawiedliwości, i w przyjaciół ich sobie zmienić usiłując; iżbyśmy za łaską Twoją, Ojcze nasz, miłosierdzia pełen, z ufnością synów i wiernych naśladowników Twoich co dzień i w godzinę śmierci naszej, prosić u Ciebie mogli: odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom! Jezu Dobry, bądź miłościw nieprzyjaciołom naszym i racz nas opieką Twą zasłonić: który z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg w Trójcy żyje i króluje na wieki. Amen.

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli Zbiór katolickiego nabożeństwa, Lipsk 1846

Dodaj komentarz