Modlitwa za niewinne ofiary alkoholizmu

Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych,
którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem.
Ulżyj w tych cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików.
Ulituj się, Panie nad ich cierpieniem i nędzą.
Prosimy, wysłuchaj ich prośby, by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu bliskich,
by domy ich znów stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości. Amen.

Dodaj komentarz