Modlitwa za uzależnionych

Panie, modlę się za pijaków, narkomanów.
Zobacz, Panie, jakie spustoszenie czyni w człowieku ten grzech.
Zdeptali życie, miłość, szczęście swoje i innych, ale nie mają siły wrócić do Ciebie.
Niech mi pomogą dobrzy ludzie. Daj im choć odrobinę dobrej woli.
Boję się, Panie tego, co powiedziałeś przez apostoła: jeśli ktoś zniszczy tę świątynię Boga,
tego zniszczy sam Bóg.
Okaż im miłosierdzie, niech się nawrócą, aby nie umarli w grzechu
– Boże po trzykroć Święty i Miłosierny. Amen.

Dodaj komentarz