Modlitwa za wstawiennictwem św. Andrzeja z Awelinu

Wspomnienie św Andrzeja z Awelinu obchodzimy 10 listopada
Więcej o Nim przeczytasz tu: https://ruda-parafianin.pl/swi/a/andrzej2.htm

Boże, któryś serce świętego Andrzeja, Wyznawcy Twojego,
przez trudny ślub codziennego w cnotach postępu przedziwnie do siebie prowadził,
spraw łaskawie, prosimy, za jego zasługami i pośrednictwem,
abyśmy podobnej łaski stając się uczestnikami,
spełniali zawsze co jest doskonałe,
a tym samym do szczytu chwały Twojej szczęśliwie doprowadzeni zostali.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym
żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz