Modlitwa za wstawiennictwem św. Edyty Stein

O Boże, dziękujemy Ci za dary i talenty,
których udzieliłeś swojej służebnicy, Edycie Stein,
Siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża.
W jej życiu ukazałeś nam,
że możemy Cię odnaleźć wśród obowiązków i okoliczności naszego codziennego życia.
Poprzez jej wstawiennictwo, spraw, abyśmy mogli służyć Tobie i naszemu bliźniemu
jak najdoskonalej jest to możliwe, tak abyśmy pewnego dnia mogli uczestniczyć w chwale i szczęściu,
które przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz