Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Chryzostoma

Wspomnienie liturgiczne św Jana Chryzostoma przypada na 13 września
Więcej o Nim przeczytaj tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-13a.php3

Modlitwa
Boże, mocy ufających Tobie, Ty sprawiłeś,
że święty Jan Chryzostom wsławił się wymową i męstwem w znoszeniu prześladowań,
oświeć nas jego nauką  i umocnij przykładem nieugiętej cierpliwości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz