Modlitwa za wstawiennictwem św. O. Stanisława Papczyńskiego

Modlitwa o wytrwanie w wierze

Święty Stanisławie Papczyński! Twoja droga do świętości była bardzo trudna, naznaczona prześladowaniami i uciskiem. Nigdy jednak nie zwątpiłeś w moc Boga, wytrwałeś w wierze, jaką przekazali CI rodzice, nieustannie ją pogłębiając i rozwijając.
Pomimo licznych przeciwności życiowych, ludzkiej niesprawiedliwości i bolesnych doświadczeń, nie wyrzekłeś się wiary przodków.
Spraw, abym podążając za twoim wzorem, nigdy nie zwątpił w miłosierdzie Boże, bym nie wyparł się Chrystusa w chwili próby i wytrwale swoim życiem świadczył o Bogu, moim Stwórcy i dobrym Ojcu. Amen.

Modlitwa o zdrowie

Święty Stanisławie Papczyński! W swoim życiu zaznałeś wielu bolesnych doświadczeń.
Już jako młodzieniec, z dala od rodziny, samotny i zagubiony, zmagając się z ciężką chorobą, błąkałeś się ulicami Lwowa, niejednokrotnie żebrząc, cierpiąc głód i niedostatek.
Wyproś łaskę zdrowia dla mnie, by dobry Bóg przywrócił mi siłę fizyczną, ale też jasność umysłu, by choroba trawiąca moje ciało ustąpiła na skutek Twojego orędownictwa. Amen.

Dodaj komentarz