Modlitwa za wstawiennictwem św. Piotra Klawera

Wspomnienie liturgiczne św Piotra Klawera obchodzimy 9 września
Więcej przeczytaj o Nim tu: https://jezuici.pl/2014/09/wspomnienie-piotra-klawera-sj/

Boże, który powołując uprowadzonych w niewolę Murzynów do poznania Imienia Twego,
umocniłeś św. Piotra Klawera zdumiewającą cierpliwością i miłością w niesieniu im pomocy,
spraw to za jego przyczyną, abyśmy szukając tego, co jest Jezusa Chrystusa,
bliźnich miłowali uczynkami i prawdą.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz