Modlitwa za wstawiennictwem św. Tereski z Lisieux

Ojcze Niebieski,
który przez świętą Teresę od Dzieciątka Jezus raczyłeś przypomnieć światu miłość najlitościwszą, przepełniającą boskie Twe serce, i obudzić w nas dziecięcą ufność ku Tobie.
Dzięki pokorne Ci składamy, żeś tak wielką chwałą nagrodził tę,
która przez całe życie była wiernym Twym dzieckiem,
i żeś Jej udzielił cudownej mocy pociągania wielkiej liczby dusz,
które będą Cię chwalić przez wieczność całą.
O święta Mała Teresko, pamiętaj, żeś obiecała dobrze czynić na ziemi;
spuść obficie Twój deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają,
i wyjednaj nam u Boga łaskę, której za przyczyną Twoją od Jego nieskończonej dobroci oczekujemy. Amen.

 

Dodaj komentarz