Modlitwa za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od krzyża

O Boże, dziękujemy Ci za dary i talenty, których udzieliłeś swojej służebnicy, Edycie Stein,
Siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża. W jej życiu ukazałeś nam,
że możemy Cię odnaleźć wśród obowiązków i okoliczności naszego codziennego życia.
Poprzez jej wstawiennictwo spraw, abyśmy mogli służyć Tobie i naszemu bliźniemu jak najdoskonalej jest to możliwe,
tak abyśmy pewnego dnia mogli uczestniczyć w chwale i szczęściu, które przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś świętą Teresę Benedyktę
w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy,
i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna
dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Dodaj komentarz