Modlitwa za wstawiennictwem św. Wawrzyńca z Dublina

Wspomnienie liturgiczne obchodzimy 14 listopada
Źródło https://imiona.net.pl/wawrzyniec-z-dublina/ 

Boże, Ty napełniłeś świętego Wawrzyńca duchem prawdy i miłości do kierowania Twoim ludem,
spraw, niech przykład i modlitwy świętego Wawrzyńca, przyczynią się do naszego postępu.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz