Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże,
w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim,
jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania.
Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci,
jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności.
Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane,
będzie ono tylko inaczej ukształtowane,
gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania
– będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól,
by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni.
Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały,
gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem
wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz