Modlitwa zawierzenia Kościoła MB Szkaplerznej

Najświętsza Dziewico Karmelu!
Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół,
pasterzy i wiernych.
Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia,
naucz nas być świadkami Boga żywego,
miłości silniejszej niż śmierć,
przebaczenia, co odpuszcza winy,
nadziei, co spogląda w przyszłość.

Święta Maryjo, Matko nadziei,
Najświętsza Dziewico z Karmelu,
osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki
miasta i wsie,
łańcuchy gór i morze,
mężczyzn i kobiety, dzieci i młodzież,
starców i chorych, sieroty i cierpiących,
wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce.

Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów,
uznawszy swoje wspólne pochodzenie,
odnosili się do siebie z szacunkiem
i kochali, jak przystało dzieciom jedynego Ojca,
w Jezusie Chrystusie,
naszym jedynym Zbawicielu,
i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi,
na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

św. Jan Paweł II

Dodaj komentarz