Modlitwy do Maryi Matki kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa,
Matko kapłanów i Królowo Apostołów,
przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie
kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych,
z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne.

Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu
– za ich posługę,
– za przepowiadanie Dobrej Nowiny,
– za codzienny cud miłości na ołtarzach świata,
– za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia,
– za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca,
– za ich modlitwę i wiarę,
– za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw…

Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich
– niech trwają w jedności z Chrystusem. Amen.

Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana
Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób
bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna

Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za kapłanów!
Módl się do Ojca Niebieskiego, „by posłał robotników na żniwo swoje”.

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,
i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić,
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.

Boski Zbawicielu, Nie wiemy, czy w Wieczerniku Wielkiego Czwartku była Matka Twoja. A jednak przez Nią szczególnie błagamy. Cóż może Jej być bliższego, jak Ciało I Krew własnego Syna, powierzone Apostołom w Eucharystycznej Tajemnicy-Ciało I Krew, które nasze kapłańskie ręce składają wciąż w ofierze „za życie świata”(J 6, 51). Więc przez Nią wszyscy dziś szczególnie dziękujemy Ci i przez Nią błagamy: -aby odnowiło się w mocy Ducha Świętego nasze kapłaństwo, -aby tętniła w nim stale pokorna lecz mocna pewność powołania i posłannictwa, -aby rosła w nas gotowość świętej służby. Chryste Wieczernika i Kalwarii- przyjmij nas wszystkich, kapłanów, i tajemnica Wielkiego Czwartku uświęć nas na nowo. Amen.

Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś kapłanom jako Swoim zastępcom całe dzieło Odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci przez ręce Twej Najświętszej Matki wszystkie modlitwy, radości, ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu kapłańskiego.

Daj nam prawdziwie świętych kapłanów, pałających ogniem Twej Boskiej miłości, którzy by szukali jedynie Twej większej czci i zbawienia naszych dusz. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, a w szczególności ochraniaj ich od tego, co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej.

A ty, Maryjo, dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich od niebezpieczeństw zagrażających ich świętemu powołaniu i przyprowadź do Dobrego Pasterza także tych biednych kapłanów,którzy zbłądzili i stali się niewiernymi przyjętym na siebie obowiązkom. Amen.

 

Dodaj komentarz