Modlitwy do św. Józefiny

Modlitwa do św. Józefiny o łaski

Boże, Ojcze miłosierdzia,
który dałeś nam Świętą Józefinę Bakhitę jako siostrę uniwersalną,
ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości,
obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości według wskazań Ewangelii
i wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających jej wstawiennictwa.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Siostry kanosjanki

Modlitwa o świętość

Boże, nasz Ojcze, wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich,
który powołujesz mężczyzn i kobiety z każdego ludu i narodu do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności,
rozpal w swoich dzieciach pragnienie świętości,
jakim napełniłeś Świętą Józefinę Bakhitę, dziewicę,
abyśmy wierni Twoim przykazaniom służyli Tobie z tą samą czystością serca.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Siostry kanosjanki

Modlitwa do św. Józefiny Bakhita

Święta Józefino, córko szlachetnego Sudanu,
któraś wycierpiała wiele upokorzeń, cierpień i niesprawiedliwości,
lecz w Chrystusie znalazłaś swego Oblubieńca i Pocieszyciela,
wstawiaj się u Boga za udręczonymi mieszkańcami Czarnego Lądu.
Módl się za prześladowanych, niesprawiedliwie traktowanych i wyzyskiwanych.
Ty, która w wierze znajdowałaś siłę do niesienia swego krzyża
i nigdy nie utraciłaś nadziei,mąką daje komunia z Chrystusem,
wpieraj tych, którzy przechodzą ciężką próbę niezawinionego cierpienia.
Wyproś im potrzebną pomoc i światło wiary,
aby zjednoczeni z Chrystusem Ukrzyżowanym
mieli również udział w chwale Jego zmartwychwstania. Amen.

Modlitwa za dziewczęta i kobiety

Święta Józefino, tak wiele wycierpiałaś w swym życiu.
Doświadczyłaś upokorzeń, niesprawiedliwości i krzywd.
W Bogu odnalazłaś prawdziwą wolność, ukojenie, pomoc i pociechę.
Dziś tak wiele dziewcząt w świecie, zwłaszcza pochodzących z ubogich rodzin,
jest źle traktowanych, wykorzystywanych, upokarzanych i zmuszanych do pracy ponad siły.
W wielu społecznościach nie ceni się należycie godności kobiet oraz bogactwa i ich kobiecości. Prosimy, aby świat zmienił swe spojrzenie na dziewczęta i kobiet,
by mogły cieszyć się szacunkiem, wolnością i korzystać z takich samych praw
i przywilejów społecznych jak mężczyźni.
Święta Józefino, którą Jan Paweł II nazwał „rzeczniczką emancypacji kobiet”,
pomóż nam budować świat oparty na sprawiedliwym traktowaniu kobiet i mężczyzn,
wolny od dyskryminacji i wojen płci.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego; Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok,
wyd. Jedność, 2018 r.

Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

św. Józefina Bakhita
św. Józefina Bakhita

Dodaj komentarz