Modlitwy na święto poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie

Modlitwa za Kościół

Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całeniu Kościołowi katolickiemu,
strzeż go w ciężkich chwilach, utwierdzaj go i wspomagaj swą mocą z wysoka.
Odnów ducha sług swoich, których namaściłeś swą miłością i łaską,
abyśmy w Tobie sławili Ojca i Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Autor: Carlo Carretto

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów,
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.
Duchu święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, aby kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską,
nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie. Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa za kapłanów i zakonników

Duchu Święty, który wzbudzasz w Kościele dobrych pasterzy i przewodników wiary, pokornie prosimy Cię,
błogosław Kościołowi przez posługę kapłanów i zakonników. Umacniaj ich swą łaską i darami, aby wiernie wypełniali Twoją wolę i budowali Kościół swa modlitwą, cierpieniem, posługą sakramentalną, głoszeniem słowa Bożego i czynami miłości bliźniego.
Uczyń ich solą ziemi i światłem świata (zob Mt 5, 13-14). Obdarz ich mądrością, roztropnością i męstwem.
Daj, aby byli skutecznym narzędziem budowania królestwa Bożego na ziemi.
Niech czystością obyczajów, umiłowaniem miłosierdzia i dobrocią zdobywają serca dla Chrystusa. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz