Modlitwy o. Tomasza Mertona

Modlitwa oddania

Panie, weź nareszcie życie moje w swoje ręce
I zrób z nim, co zechcesz.
Oddaję się Twojej miłości,
Nie odrzucając ani rzeczy trudnych,
Ani tych przyjemnych, które przygotowałeś dla mnie.
Wystarczy mi Twoja chwała.
Wszystko, cokolwiek zaplanowałeś – jest dobre.
Wszystko jest miłością.
Jeżeli pozwolisz, że ludzie będą mnie chwalili,
Nie będę się niepokoił,
Jeżeli pozwolisz, że mnie zwymyślają,
Będę się niepokoił jeszcze mniej, nawet się ucieszę.
Jeśli ześlesz mi pracę – obejmę ją z radością
I stanie się dla mnie odpoczynkiem,
Ponieważ jest Twoją wolą.
A jeśli ześlesz mi odpoczynek
– będę odpoczywał w Tobie.
Tylko ocal mnie ode mnie samego.
Oddal mnie od mojej własnej trującej potrzeby
Zmieniania wszystkiego wokół,
Od niemądrego działania,
Od poruszania się dla samego ruchu,
Przeinaczania wszystkiego, co Ty zrządziłeś.
Pozwól mi spocząć w Twojej woli i milczeć.
Wtedy światło Twojej szczęśliwości
Ogrzeje we mnie życie.
Jej płomień będzie się palił w moim sercu
I świecił na Twoją chwałę.
Po to właśnie żyję. Amen.

Modlitwa o pokój.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata,
Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane,
w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata,
w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia,
w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami.
Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia.
Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dziedzi naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie.
Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia,
nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności.
Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich,
którzy pracują na rzecz pokoju. Amen.

 

Dodaj komentarz