Modlitwy św. Bernardyna do św. Józefa

I.

Stróżu i ojcze dziewic, święty Józefie, którego wiernej straży sama niewinność,
Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, była powierzona,
proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb – Jezusa i Maryję – spraw to,
abym od wszelkiej nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem,
niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen.

II.

O Józefie, dziewiczy ojcze Jezusa, zawsze czysty mężu Dziewicy Maryi,
módl się za nami każdego dnia do tegoż Jezusa,
Syna Bożego, abyśmy, uzbrojeni w Jego łaskę,
mogli walczyć w dobrych zawodach na tym świecie
i zostali przez Niego ukoronowani przy śmierci. Amen.

Dodaj komentarz