Modlitwy św. Stanisława Papczyńskiego

Prośba o opiekę Bożą

Boże, mój Ojcze i Opiekunie, bądź uwielbiony na wieki. Prowadź mnie Twym ramieniem po drogach tego świata. Ty wiesz, o Panie, że sam z siebie nie jestem zdolny uczynić cokolwiek dobrego. Spraw, proszę Cię, aby święta Opatrzność Twoja kierowała mną do końca mojego życia. Ufam i wierzę, iż tak będzie.
Bądź uwielbiony we wszystkich moich słowach, myślach i czynach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prośba o łaskę wzrostu duchowego

Panie, mój Boże, daj mi wiarę mocną, nadzieję niewzruszoną, miłość nieustanną.
Daj sercu mojemu tę łaskę, aby Ciebie pragnęło; pragnąc – szukało; szukając – znajdowało; znajdując – miłowało.
Stworzycielu mój, usuń ze mnie ducha pychy i udziel łaskawie pokory.
Odkupicielu mój, oddal ode mnie zapalczywość gniewu i daj mi tarczę cierpliwości.
Uświęcicielu mój, ucisz we mnie pożądania ciała i zapal ogień miłości do Ciebie.
Oddal ode mnie zgorzknienie ducha i napełnij moje myśli życzliwością i pokojem.
Daj mi, Ojcze Najłaskawszy, wiarę gruntowną, nadzieję odpowiednią, miłość nieprzerwaną.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz