Modlitwy do św. Moniki, patronki żon i matek, zwłaszcza tych,
które proszą o przemianę i nawrócenie dla swoich mężów i dzieci.

Modlitwa żony i matki
Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki
i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski,
abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła,
tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna.
Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o przemianę i nawrócenie męża
Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u Boga
nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju.
Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże,
aby również w naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój
i aby wszyscy członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne. Amen.

Modlitwa matki o pobożne życie i zbawienie wieczne dla męża i dzieci
Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego syna
oraz męża od wiecznego potępienia.
Wyproś mi łaskę właściwego rozumienia tego,
co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi do zbawienia,
abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu
i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do nieba. Amen.

Modlitwa o wytrwałość i pomoc dla chrześcijańskich matek
Święta Moniko, wzorze matek, Ty wytrwale walczyłaś o swego zbłąkanego syna Augustyna,
bez gróźb, zanosząc tylko swoje modlitewne wołania do nieba.
Wstawiaj się za mną i wszystkimi współczesnymi matkami,
abyśmy potrafiły uczyć nasze dzieci zbliżać się do Boga.
Naucz nas być blisko naszych dzieci, nawet tych marnotrawnych synów i córek, którzy pobłądzili.
Amen.

Dodaj komentarz