Niech Twe Imię nas chroni

Boże Ojcze, który swego umiłowanego Syna posłałeś na świat,
aby ocalił ludzkość i „darowałeś Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (Flp 2,10),
spraw, byśmy w Jego Imię otrzymali odpuszczenie grzechów oraz Twoje przebaczenie.
Niech święte Imię Jezusa, Twojego Syna,
strzeże nas i chroni przed wszelkim złem.
Niech będzie rękojmią naszego zbawienia.
Niech w tym przemożnym Imieniu wszyscy znajdziemy pociechę,
siłę i światło, które pomagają nam w dążeniu do Ciebie.
Przez Jezusa, którego święte Imię napełnia nas słodyczą i pokojem,
niech będzie Tobie Ojcze i Duchu Święty, chwała teraz i w wieczności.
Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz