Nowenna do Jezusa w Najświętszej Eucharystii

Modlitwa wstępna:

O najsłodszy Jezu, Boski Zbawicielu, prawdziwie obecny w tym Najświętszym Sakramencie!
Ja, nędzny grzesznik, przepraszam Ciebie,
mojego Zbawiciela i Odkupiciela, za wszystkie moje i innych grzechy.

Proszę Ciebie, Panie Jezu, wysłuchaj moich próśb i błagań. Nie oddawaj mnie na pastwę woli szatana.
Dopomóż, abym nie popełnił już nigdy grzechu ciężkiego.
Naucz mnie dobrze i gorliwie się modlić.
Spraw, bym zawsze oddawał najgłębszą cześć Twej świętej obecności w Najświętszym Sakramencie.
Szczególnie proszę Cię o łaskę….. jeśli to się zgadza z najświętszą Twoją wolą.

Modlitwy na kolejne dni nowenny;

 1. O Panie pełen miłosierdzia, proszę Cię o nawrócenie grzeszników, którzy najbardziej zasmucają Twoje Serce ukryte w Sakramencie Ołtarza.
  Niech zaufają Twemu miłosierdziu i oczyściwszy swe serce, zaczerpną zdroje łask z Komunii Świętej.
 2. Najukochańszy Panie Jezu, pokornie proszę Twój majestat o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Spraw, o Panie, niech wielu młodych chłopców i dziewcząt usłyszy w sercu Twój cichy i pokorny głos:
  «Pójdź za Mną» i niech podąży za tym wezwaniem,
  by wszędzie mogła być sprawowana Najświętsza Eucharystia.
 3. Bądź uwielbiony, mój Panie i Królu utajony w Sakramencie Ołtarza we wszystkich kościołach świata.
  Dziś proszę Cię o odnowienie duchowe w parafii i w moim najbliższym otoczeniu,
  a także w całej ojczyźnie. Niech zapanuje wśród nas Twoje królestwo.
 4. Panie, potężny w Najświętszej Hostii! Proszę Cię dzisiaj o wygnanie szatana z osób i miejsc,
  w których przebywa. Niech jego działanie zostanie udaremnione,
  by nie mógł szkodzić duszom przez Ciebie odkupionym.
 5. Dziś proszę Cię, Panie Jezu, o zgodę w rodzinach i między najbliższymi sobie osobami.
  Dozwól, by zapanowała wśród nich wzajemna miłość,
  a gorliwa cześć dla Najświętszego Sakramentu niech się stanie fundamentem jedności.
 6. Proszę Cię, o Dobry Pasterzu, o łaskę zjednoczenia wszystkich chrześcijan w jednej Chrystusowej owczarni,
  w której odbywa się Uczta Eucharystyczna.
  Niech zapanuje wśród nich zgoda i jedność,
  a także posłuszeństwo według Twojej świętej woli.
 7. O Niepokalany Baranku ukryty pokornie w Eucharystii,
  proszę Cię o łaskę wiary świętej dla tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają.
  Niech światło Twojej prawdy ogarnie ich umysły,
  a Twoja miłość przemieni ich serca i zwróci ku Tobie, Panu nieba i ziemi.
 8. W tym dniu proszę Cię, Królu i Panie, z miłością ofiarujący nam siebie w Komunii Świętej,
  abyś udzielił mnie oraz wszystkim moim najbliższym łaski wierności wobec Ciebie
  i wypełnienia wszystkich Twoich poleceń i rozkazów do końca.
  Obyśmy stali się Twoją chwałą i żyli tylko dla Ciebie, posilając się często Twoim Ciałem.
 9. O Władco wszechświata, pokornie utajony w Najświętszym Sakramencie,
  błagam Cię za cały świat, którego jesteś Stwórcą.
  Niech ludzkość rozpozna w nim Twoje działanie,
  niech podporządkuje się Twoim Boskim prawom,
  by spełniać Twoją wolę i przez to oddać Ci chwałę.

Modlitwy w każdym dniu nowenny:

Dziękuję Ci, Panie, za wszelkie dobro i łaski, których kiedykolwiek udzieliłeś mi w swojej dobroci.
Spraw, o Panie, abym był zawsze gorliwy w miłości i w wierze oraz dbał niestrudzenie teraz i zawsze
o cześć Najświętszego Sakramentu. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament.
Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz