Nowenna do św. Ignacego Loyoli, 22- 30 lipca

MODLITWA O ODNOWĘ ŻYCIA – DZIEŃ 1 (22 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez ochoczą i wspaniałomyślną ofiarę z siebie, uczynioną na służbę Bogu Najwyższemu, dałeś nam przykład prawdziwego nawrócenia, spraw, abyśmy, idąc za natchnieniem Bożym, podjęli skuteczną odnowę życia duchowego i jako gorliwi chrześcijanie współpracowali w dziele odnowy Kościoła i świata. Niech Chrystusowa Ewangelia oraz przykład życia świętych Pańskich, wspomagają nas w realizacji tego pragnienia. Chwała Ojcu i Synowi… 

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O CZYSTOŚĆ CIAŁA I DUSZY – DZIEŃ 2 (23 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez umartwienie oraz pracę nad sobą dałeś nam przykład szczerej pokuty i czujności nad swym ciałem, sercem i umysłem, spraw, abyśmy się od Ciebie nauczyli pokonywać pokusy rozbudzające zmysłowość oraz żyć w czystości serca i ciała w stanie, który obraliśmy. Umocnij nas w podejmowaniu szczerej pokuty za wszystkie grzechy tak, byśmy czystym i ochoczym sercem wielbili Boga. Chwała Ojcu i Synowi…

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O CHRZEŚCIJAŃSKĄ ODWAGĘ – DZIEŃ 3 (24 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez swe pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych i do Ziemi Świętej oraz poprzez podjęte uczynki miłości wobec bliźnich dałeś nam przykład w znoszeniu trudów życia podjętych dla Chrystusa i Jego Matki Maryi Panny, spraw, abyśmy naśladowali Twoją bohaterską odwagę w dotarciu do celu pielgrzymowania oraz znosili z chrześcijańską cierpliwością wszystkie krzyże, jakie życie nam przyniesie. Ty sam bądź nam nauczycielem i przewodnikiem w wierze. Chwała Ojcu i Synowi…

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O WIERNOŚĆ W MODLITWIE – DZIEŃ 4 (25 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez rozmyślanie o rzeczach Bożych i dar kontemplacji oraz przez uczenie modlitwy ludzi prostych stałeś się wzorem i mistrzem modlitwy chrześcijańskiej, spraw, abyśmy z uwagą i gorliwością przystępowali do codziennej modlitwy i lektury Pisma Świętego. Rozmyślając o rzeczach Bożych, wsparci Bożą łaską, niech osiągniemy obiecane wieczne zbawienie w Królestwie Boga, gdzie On króluje w swoim Majestacie z Najświętszą Maryją Panną i z wszystkimi świętymi. Chwała Ojcu i Synowi…

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O POKORĘ – DZIEŃ 5 (26 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez dogłębne poznanie siebie i umiłowanie pełnienia woli Bożej oraz poprzez obdarowanie przez Boga licznymi darami naturalnymi i nadprzyrodzonymi stałeś się wzorem doskonałej pokory praktykowanej w cichości serca, uproś i nam przez swe wstawiennictwo u Najświętszego Boga cnotę pokory, będącą podstawą pełnego rozwoju ludzkiego i duchowego wzrostu w wierze. Niech za Twoją przyczyną Jezus Chrystus daruje wszystkie nasze grzechy i obdarzy nas wiecznym zbawieniem. Chwała Ojcu i Synowi… 

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O ZAUFANIE BOŻEJ OPATRZNOŚCI – DZIEŃ 6 (27 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez swą ufność pokładaną jedynie w Bogu dałeś nam wspaniały wzór całkowitego poddania się woli Bożej, spraw, abyśmy i my zachęceni Twoim przykładem potrafili zaufać Bożej Opatrzności we wszystkich doświadczeniach, jakie nas spotkają, i w przeciwnościach życia, i byśmy nigdy nie zwątpili w Bożą dobroć i miłosierdzie względem nas i wszystkich ludzi, którzy ufnie Go wzywają i szczerze o to proszą.
Chwała Ojcu i Synowi… 

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O SŁUŻEBNĄ MIŁOŚĆ – DZIEŃ 7 (28 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który od Boga doznałeś nadzwyczajnej łaski oświecenia umysłu, aby zgłębić i przeniknąć tajniki naszej wiary, wyjednaj i nam lepsze poznanie Bożych zamysłów w naszym życiu. Niech ogień płonący w Twym sercu pociąga nasze dusze i umysły do Boga, abyśmy kierowali ku Niemu nasze życie i miłowali Go przede wszystkim w naszych bliźnich – siostrach i braciach. Ty sam bądź naszym orędownikiem przed Chrystusem Panem, któremu ufamy i wierzymy. Chwała Ojcu i Synowi…

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O ZATROSKANIE O ZBAWIENIE DUSZ – DZIEŃ 8 (29 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez swoją troskę o zbawienie ludzi oraz przez poniesione dla nich trudy apostolskie i prace ewangelizacyjne stałeś się chwalebnym przykładem i wzorem nadzwyczajnej gorliwości, wyjednaj nam, abyśmy i my stali się Twoimi naśladowcami w czynieniu dobra i byśmy wszędzie, gdzie przyjdzie nam żyć i świadczyć o Bogu, gorliwie zabiegali o zbawienie nie tylko naszych dusz, ale i wszystkich ludzi szczerze szukających prawdziwego Boga. Chwała Ojcu i Synowi… 

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół,
spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego,  wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

MODLITWA O ŻARLIWĄ MIŁOŚĆ BOGA – DZIEŃ 9 (30 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez rozgrzane serce miłością do Boga oraz do bliźnich pragnąłeś zbawienia wszystkich ludzi, uproś nam pomoc oraz łaskę, abyśmy miłowali Boga ze wszystkich sił, z całego serca i całym naszym umysłem, służąc Mu poprzez dążenie do świętości w życiu. Spraw też, abyśmy czynili jak najwięcej dobra dla sióstr i braci oraz byśmy zasłużyli na przebywanie w wieczności przy Najświętszym Majestacie Boga wraz z Tobą i ze wszystkimi świętymi. Chwała Ojcu i Synowi…

ZAKOŃCZENIE MODLITWY 
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, ’ powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’ wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

Dodaj komentarz