Nowenna do św. Krzysztofa, 16-24 lipca

Nowenna jest szczególną formą modlitwy, odprawianą przez dziewięć dni. Jest więc wytrwałym przypominaniem so­bie o potrzebie realizacji słów Chrystusa: „Proście,
a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam” (Mt 7,7). To swoista modlitwa wstawiennicza, polecana we własnej, czy też intencji bliźnich, ale opierająca się na szcze­gólnym wstawiennictwie Pośredników, jakich Bóg postawił na naszej drodze życia.

DZIEŃ PIERWSZY, 16 lipca

Św. Krzysztofie, Orędowniku i Wspomożycielu tych, którzy przychodzą do Ciebie z wiarą i ufnością – proszę Cię i błagam o opiekę nade mną i nad moimi bliskimi. Wstawiaj się za nami, abyśmy z Twoją pomocą byli w stanie znaleźć siłę do porzucenia grzechu oraz do wytrwania w dobrym aż do godziny śmierci naszej. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI, 17 lipca

Św. Krzysztofie, szukający z uporem prawdziwie potężnego pana – proszę Cię i błagam o pomoc w szukaniu woli Bożej. Wstawiaj się za nami, abyśmy zdołali wypełnić przykazania Boże i z Twoim wsparciem mogli dostać się na drugi brzeg, z czasu do wieczności. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI, 18 lipca

Św. Krzysztofie, z poświęceniem przenoszący podróżnych przez niebezpieczną rzekę – proszę Cię i błagam o Twoją skuteczną ochronę na drogach mojego życia. Wstawiaj się za nami, abyśmy podró­żując czy to na lądzie, czy na wodzie, czy w powie­trzu, dotarli szczęśliwie do celu, a na koniec wę­drówki znaleźli się w niebieskiej ojczyźnie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY, 19 lipca

Św. Krzysztofie, pracujący w duchu pokuty i w imię miłości bliźniego – proszę Cię i błagam o siły fizyczne i wsparcie mej woli, ażebym przykładnym ryt­mem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki. Wstawiaj się za nami, abyśmy szli drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia w niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwata Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY, 20 lipca

Św. Krzysztofie, któryś w swej pracy doświadczył, jak potężny jest żywioł wody – proszę Cię i błagam

o oddalenie ode mnie sytuacji zagrażających życiu

i zdrowiu. Wstawiaj się za nami, aby dobry Bóg zechciał zachować nas od powietrza, wody, ognia
i woj­ny. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY, 21 lipca

Św. Krzysztofie, z pokorą dźwigający na swych barkach Dziecię Jezus – proszę Cię i błagam: uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki opatrz­ność Boża na mnie wkłada. Wstawiaj się za nami, abyśmy każdy krzyż przyjmowali z rąk Bożych z ci­chym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy nasze. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY, 22 lipca

Św. Krzysztofie, służący Panu Jezusowi siłą swych ramion, z sercem pełnym miłości i uwielbienia – proszę Cię i błagam o coraz głębsze poznanie i umiło­wanie Chrystusa i Jego Kościoła. Wstawiaj się za nami, aby serca nasze były pełne Boga i aby żadne do­świadczenie nie zdołało w nas przytłumić pragnień, które od Niego pochodzą. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY, 23 lipca

Św. Krzysztofie, z cierpliwością znoszący boleści i hań­bę męczeństwa dla Chrystusa – proszę Cię i błagam o ratunek i pomoc w chwilach moich utrapień, trosk, pokus, chorób i nieszczęść. Wstawiaj się za nami, abyśmy wiary dochowali i osiągnęli w niebie wie­niec zwycięstwa. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Ma­ryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY, 24 lipca

Św. Krzysztofie, przyozdobiony koroną męczeństwa – proszę Cię i błagam o męstwo i wytrwanie na drodze naśladowania Chrystusa. Wstawiaj się za nami, abyśmy przez swoje życie i śmierć zasłużyli na wiecz­ną chwałę w niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dodaj komentarz