O Boże mój, Trójco Święta

O Boże mój, Trójco Święta, którą uwielbiam,
pomóż mi zapomnieć o sobie samej,
abym mogła zamieszkać w Tobie
nieporuszona i spokojna,
jakby dusza moja była w wieczności.
Oby nic nie zamąciło mego spokoju
i nie wyprowadziło mnie z Ciebie,
o mój wieczny Boże,
ale niech każda minuta pogrąża mnie
coraz głębiej w Twoje tajemnice.
Uspokój moją duszę,
Uczyń z niej swoje niebo,
swoje miejsce umiłowane
i miejsce swego spoczynku,
abym nigdy nie zostawiła Cię samego,
lecz abym tam cała była
cała żyjąca wiarą,
cała adorująca,
cała poddana wyłącznie Twojemu twórczemu działaniu.
O mój Chryste umiłowany,
ukrzyżowany z miłości,
chciałabym być oblubienicą Twego Serca.
Chciałabym Cię okryć chwałą
ukochać aż do śmierci.
Ale czuję moją bezsilność
i błagam Cię, abyś mnie okrył sobą
i wszystkie poruszenia mej duszy
utożsamił z Twoimi;
abyś zatopił mnie w sobie,
zagarnął, zajął moje miejsce,
tak by życie moje było jedynie odblaskiem Twego życia
Przyjdź jako ten,
który uwielbia, wynagradza i zbawia.
O Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga,
chcę spędzić życie moje na słuchaniu Ciebie.
Chcę być cała otwarta na zrozumienie Ciebie.
A następnie poprzez wszystkie ciemności,
poprzez całą pustkę i bezsilność własną
chcę wpatrywać się w Ciebie
i na zawsze trwać w Twojej światłości.
O Gwiazdo moja ukochana,
utwierdź mnie, abym nie mogła oddalić się
poza obręb Twoich płomieni.
O Ogniu trawiący, o Duchu miłości
zstąp na mnie, ażeby w mej duszy dokonało się
jakby wcielenie słowa,
abym była dla Niego jakby nowym człowieczeństwem,
w którym mógłby ponawiać swoje tajemnice.
O Ty, mój Ojcze, racz się skłonić
ku Twemu maleńkiemu stworzeniu;
okryj je Twoim cieniem
i racz w nim widzieć jedynie
Twego Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś.
O moi „Trzej”! O moje wszystko,
moja chwało i szczęście,
samotności nieskończona i bezmiarze,
w którym się gubię cała
oddaję się Tobie jako ofiara.
ukryj mnie, zamieszkaj we mnie,
abym mogła zamieszkać w Tobie,
czekając na wejście w Twoją światłość
i w przepaść Twego bezmiaru.
Amen.

Źródło:
http://tmoch.net/jupgrade/index.php/modlitwa/ulubione-modlitwy/wczesnochrzescijanska/879-o-boze-moj-trojco-swieta.html

Dodaj komentarz