O czystość serca

Modlitwa młodego mężczyzny

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi
godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,
daj mi za Jej przyczyną mieć czyste serce i nie ulegać wszelkim pokusom złego.
Niechaj łaska Jej Niepokalanego Poczęcia i świętego dziewictwa będzie mi
ostoją w chwilach pokus i trudności.
Przez Chrystusa, Twojego Syna, a Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (3 razy).

Dodaj komentarz