O dobre przeżywanie codzienności

Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna,
Ty powołałeś św. Urszulę Ledóchowską,
aby poszła za Twym Umiłowanym Synem
drogą rad ewangelicznych w całkowitym oddaniu się
Chrystusowi i Jego ciału,
którym jest Kościół. Uczyłeś ją życia w modlitwie,
pokorze, pogodzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,
dla cierpiących i samotnych,
dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia.
Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,
abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem przeżywali naszą codzienność
w duchu miłości i służby Tobie i naszym siostrom i braciom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: https://urszulanki.pl/zalozycielka/modlitwa/o-dobre-przezywanie-codziennosci

Dodaj komentarz