O gorliwość w wierze

Święci Makary i Eugeniuszu, wygnani za wiarę i prześladowani,
wspominając wasze zasługi przed Bogiem,
prosimy o wspomożenie i modlitwę za nas.
Uproście nam łaskę gorliwości w wierze.
Niech każdy z nas, biorąc przykład z wielkich świadków wiary,
troszczy się o modlitwę i angażuje w dzieła apostolskie Kościoła.
Niech nasze rodziny będą żywe, bogate w dobro i miłość braterską.
Niech każdy z nas odczytuje swe powołanie i wiernie je wypełnia,
na chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz