O mądrość dla Kościoła

Święty Sewerynie,
ty pragnąłeś oddać się modlitwie w ciszy z daleka od hałaśliwych siedzib ludzkich.
Umiłowałeś kontemplację, spokój i piękno przyrody,
które ukazywały ci dobroć Boga i pomagały odczuć jego obecność.
Jednak nie dane ci było długo żyć wolnym od zgiełku i spraw światowych.
Bóg uczynił cię opiekunem dla cierpiących z powodu najazdów, grabieży i przemocy.
Byłeś mężnym obrońcą uciśnionych i prześladowanych.
Podjąłeś dialog z Germanami, przyczyniając się budowy nowej Europy.
Ufni w twe wstawiennictwo i zasługi, tobie powierzamy nasze prośby.
Przyczyń się za Kościołem i pomóż mu, zwłaszcza w Europie,
odbudować swą tożsamość ewangeliczną i stawać w obronie najwyższych wartości i cnót.
Niech Kościół ma odwagę w dialogu ze światem ukazywać Boże przykazania jako fundament ładu społecznego.
Niech mówi współczesnemu człowiekowi nie tylko to, co chce usłyszeć,
ale także prawdy wymagające i trudne do przyjęcia.
Niech nie lęka się wzgardy i odrzucenia,
ale troszczy się o wierność w wypełnianiu swej prorockiej misji.
Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

św. Seweryn z Noricum
św. Seweryn z Noricum

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz