O mądrość Krzyża

Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża,
którą w przedziwny sposób ubogaciłeś Świętą Teresę Benedyktę
w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem,
byśmy zawsze szukali Ciebie, Najwyższą Prawdę,
i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu przymierzu miłości,
zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz