O odczytanie powołania życiowego – św Franciszek

Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca,
Daj mi Panie prawdziwa wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie, abym wypełnił Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.
Amen.

św Franciszek z Asyżu

Dodaj komentarz