O odnowę Kościoła

Święty Piotrze Kanizjuszu,
przyobleczony w „strój z trzech części, które nazywają się pokój, miłość i wytrwałość”
prowadziłeś dzieło odnowy Kościoła w Niemczech.
Twoja przyjaźń z Jezusem, karmiona miłością do Biblii,
miłością do sakramentów świętych i miłością do ojców,
łączyła się w jedno ze świadomością,
że kontynuujesz w Kościele misję apostołów.
Byłeś ewangelizatorem ściśle zjednoczonym z Jezusem i Jego Kościołem,
i dlatego skutecznym.
Ty uczysz, że prawdziwa reforma Kościoła wiąże się z nawróceniem,
pokutą i powrotem do tego, czego pragnie Pan Bóg.

Prosimy cię za papieża, biskupów i kapłanów,
osoby konsekrowane i wiernych świeckich,
by naśladując ciebie, dążyli do świętości i przez to podnosili Kościół z jego upadków.
Niech zabiegają o to, co jest zgodne z wolą Bożą, a nie dbają o ludzkie kalkulacje.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz