O odpuszczenie grzechów

Wszechmogący, wieczny Boże Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie;
Okaż mi Twoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją moje sumienie,
i udziel mi również to, o co nie ośmielam się prosić.
Odpuść, proszę Cię, Panie, moje winy i w miłosierdziu Twoim uwolnij mnie z niewoli grzechu,
w którą popadłem wskutek swoich ułomności.
Wysłuchaj łaskawie, proszę Cię, Panie,
moją modlitwę wyzwól mnie z więzów grzechu i zachowaj od wszelkiej przeciwności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz