O piękno Bożego oblicza w nas

Boże, który stworzyłeś nas na swój obraz i swe podobieństwo,
przez wzgląd na gest Weroniki odnawiaj w nas piękno Twojego Oblicza.
Ty uczyniłeś swego Syna, Jezusa, doskonałym obrazem swego Bóstwa i człowieczeństwa.
Daj siłę, byśmy strzegli i pielęgnowali podobieństwa do Ciebie w naszych duszach.
Uczyń nas zdolnymi do gestów miłosierdzia,
abyśmy tak jak Weronika pomagali Tobie w tych, co cierpią obarczeni krzyżem. Amen.

Dodaj komentarz