O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Nie zważając na niebezpieczeństwo, jakie ci groziło, Święty Janie,
chwalebny uczniu Chrystusa,
posługiwałeś ofiarnie prześladowanym siostrom i braciom w Chinach.
Cierpliwie i pokornie znosiłeś trudy i zagrożenia.
Pokonywałeś lęk i szukałeś sposobów niesienia duchowej pomocy tym,
którzy cierpieli za wiarę.
Zostawiłeś nam wzór całkowitego oddania i zawierzenia Bogu,
miłości pasterskiej oraz odwagi i poświęcenia dla sprawy Bożej.
Ufni w twe wstawiennictwo, prosimy,
przyczyń się za nami i uproś Kościołowi w Azji liczne, święte i ofiarne kapłańskie,
zakonne i misyjne. Wzbudź powołania w świętych rodzinach.
Niech dziewczęta i chłopcy, zachwyceni Chrystusem,
bez wahania pójdą za Nim.
Niech szczodrze wypowiedzą swoje „tak” na głos powołania.
Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

św. Jan z Triory
św. Jan z Triory

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz