Nie znam Cię, mój Panie, ponieważ chciałem znać rzeczy i w rzeczach smakować.
Mój duch usychał, ponieważ zapomniał czerpać pożywienie z Ciebie.
Niech wszystko będzie zburzone, tak, tym lepiej, bylebym odtąd mocno trwał w Tobie.
O słodka miłości Boga tak jeszcze źle poznanego.
Ten, kto znajdzie Twe źródła, może odpocząć.
To Ty zawsze okazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Ciebie pragną.
Odkąd chodzę z Tobą wszędzie, wszystko wydarza mi się szczęśliwie wszędzie.
Tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte.
Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte.
Umocnij mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.
Św. Jan od Krzyża

Dodaj komentarz