Matko Pana Jezusa, Matko, któraś wylewała Krwawe Łzy,
która znasz oblicze boleści i ludzką tęsknotę z prawdziwą radością,
proszę, udziel mi łaski radowania się wszystkim, co daje Bóg.

Maryjo, jestem cały Twój, zawierzyłem Twoim Łzom,
niech będą Ci dzięki, że Ty jesteś ze mną zawsze.
Wdzięczny jestem Bogu za to, że obdarzył mnie wolnością,
że udzielił mi mocy podejmowania decyzji w wolności,
proszę Cię, Maryjo, niech ta świadomość bycia wolnym człowiekiem daje mi radość.

Maryjo, któraś swego Syna, Jezusa Chrystusa,
kochała miłością doskonałą, któraś w miłości wylewała łzy,
wyjednaj mi łaskę czerpania radości ukochania ludzi.
Przecież, o Pani, kocham moich najbliższych, niech to przynosi mi radość.

Maryjo, która nieustannie modlisz się za ludzi i która od nich pragniesz modlitwy,
proszę, wyjednaj mi łaskę radowanie się darem modlitwy,
bym umiał dziękować z radością, prosić z nadzieją i kochać w prawdzie Boga i ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz