O przyjęcie i dobre wychowanie dzieci

Święty Józefie, przybrany ojcze Zbawiciela, któryś wiernie wypełnił wolę Stwórcy,
od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi.
Naucz mnie spoglądać twoimi oczami na dar rodzicielskiego powołania i mego miejsca w rodzinie,
abym zawsze z radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar Ojca Przedwiecznego.

Dopomóż mi utrzymać, wychować i uformować moje dzieci według wzoru i przykładu Syna Bożego.
Naucz mnie umiejętności tworzenia w domu rodzinnym klimatu pokoju, pobożności, zaufania, jedności i miłości, którymi ty promieniowałeś przy Niepokalanej Matce w nazaretańskim domu. Wyjednaj obfitość łask Ducha Świętego dla wszystkich moich bliskich.

Ozdobo życia rodzinnego, otocz moją rodzinę swą przemożną opieką, aby była odzwierciedleniem Najświętszej Rodziny i przynosiła chwałę Bogu oraz pożytek innym ludziom. Amen.

Dodaj komentarz