O rozeznanie woli Bożej i moc jej wypełnienia

Panie, Boże wszechmogący, tak przedziwnie mnie stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo.
Swoim światłem oświecasz mój umysł, aby Ciebie poznawać, miłować i Tobie służyć.

Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który jest odbiciem Twojej istoty, dałeś mi poznać,
jak powinno wyglądać moje życie, jak je doskonalić, aby stały się wyraźne rysy podobieństwa do Niego.

W swojej wielkiej dobroci i miłości obdarowałeś mnie cudownym darem wolności,
możliwością rozeznania między dobrem a złem, zdolności dokonywania wyboru tego, co lepsze i doskonalsze.

Twoją wolą jest, by każdy człowiek z pomocą Twojej łaski wielbił Ciebie myślami, słowami i czynami,
by rozwijał swoje życie według planów Twojej zbawczej Opatrzności i tak osiągnął pełnię człowieczeństwa.

Spraw, o dobry Panie, aby każdego dnia urzeczywistniało się to, co wypowiadam w sercu i swoimi ustami:
„Bądź wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi”.
Za przyczyną świętego Ojca Pio, który już w młodzieńczym wieku został obdarowany łaską pragnienia poznania i mocą do jej wypełnienia, obdarz mnie darem rozeznawania Twojej woli, aby ona urzeczywistniała się w moich myślach i czynach.

Za Jego wstawiennictwem obdarz mnie potrzebnymi łaskami dla sprzeciwu wobec każdego zła, które Cię obraża, umiejętnością podejmowania wyboru tego, co się tylko Tobie podoba.

Ożywiaj we mnie owo pragnienie, które było w Jego sercu: kochać Cię, Boże żywy i prawdziwy, coraz więcej,
a z miłości do Ciebie wszystko przyjmować i trwać w woli Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

Dodaj komentarz