O spojrzenie duchowe (Orygenes)

O spojrzenie duchowe.

Oby i nam położył Pan Jezus ręce swoje na oczy,
abyśmy i my zaczęli patrzeć nie na to, co widzialne,
lecz na to, co niewidzialne;
niech otworzy nam te oczy,
które nie oglądają rzeczy teraźniejszych,
lecz rzeczy przyszłe
i niech objawi nam spojrzenie serca,
którym można oglądać Boga w Duchu,
przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa,
którego chwała i panowanie
jest na wieki wieków. Amen.

Autor: Orygenes.
Źródło: http://tmoch.net/jupgrade/index.php/modlitwa/ulubione-modlitwy/wczesnochrzescijanska/886-o-spojrzenie-duchowe-orygenes.html

Dodaj komentarz