O tryumf Krzyża Chrystusowego

Święty Pawle, zostałeś ukrzyżowany,
ponieważ publicznie wyznawałeś zbawczą moc Chrystusowego krzyża.
Znakiem tym błogosławiłeś, umacniałeś w wierze
oraz zachęcałeś do wytrwania w prześladowaniach.
Znakiem krzyża wypędzałeś złego ducha z serc tych, którzy zostali nim naznaczeni.
A gdy zostałeś skazany na ukrzyżowanie, objąłeś krzyż z miłością,
jak najcenniejszy skarb.
Umierając w wielkich bólach, jak Jezus,
dołączyłeś do szlachetnego i chwalebnego grona męczenników.
Uproś nam tryumf krzyża Chrystusowego w świecie i naszych duszach.
Niech krzyż Chrystusa zajaśnieje nad nami,
Niech będzie nam obroną przed nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.
Niech umacnia nas łaską. Niech dopomaga nam w wiernym podążaniu za Chrystusem,
jedynym Panem i Zbawicielem.
Jemu część i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

św. Paweł Miki
św. Paweł Miki

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz