O uwolnienie od uzależnień

Ojcze dobry i miłosierny, który mnie wezwałeś do głębokiej bliskości z Tobą,
abym stał się uczestnikiem Twojej własnej natury,
proszę Cię, abyś wylał na mnie ducha modlitwy i uwielbienia,
abym dzięki Duchowi Świętemu mógł wejść w pełny kontakt z Tobą.
Umocnij moją wiarę w Twoją miłość,
abym całkowicie zaufał Twojemu słowu i przyjął
jako skierowane do siebie wszystkie obietnice, których udzieliłeś.
Umocnij moją nadzieję, abym wtedy,
gdy wszystkie drzwi zamkną się przed moimi problemami,
był pewny, że została mi jeszcze jedna możliwość, której nie rozważałem: ta Twoja.

Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, oczyścić i przemienić.
Zależy to tylko od Twojej woli i od Twego miłosierdzia,
jakie masz względem mnie.
Z całą wiarą wołam do Ciebie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną
, ponieważ ten, którego kochasz, jest chory i potrzebuje Ciebie. Amen.

Dodaj komentarz