O uzdrowienie seksualności

Panie Jezu, powołałeś mnie do życia jako istotę seksualną i stworzyłeś seks, aby był dobry i święty.
Wybacz mi, że obrażam to, co stworzyłeś przez moje wszystkie seksualne grzechy z (jej imię).
Sięgnąłem po coś, co nie było przeznaczone dla mnie, oddając coś, co nie było przeznaczone dla niej.
Wybacz mi, Panie. Przynoszę te grzechy pod Twój Krzyż.
Obmyj nas oboje swoją Krwią.

Jezu, przywróć mi siłę, przywróć mi serce,
uzdrów moją seksualność dzięki świętej więzi z Tobą.
Modlę się o to w imię Twoje, Panie Jezu. Amen.

Dodaj komentarz