O właściwe rozeznanie drogi życiowej

Święta Anielo z Foligno,
Bóg obdarzył cię łaską rozeznania życiowego powołania,
a ty wiernie odpowiedziałaś Mu na Jego plany i zamiary względem ciebie.
Mimo że wybrałaś życie trudne, pełne poświęceń, wyrzeczeń, umartwień i cierpienia,
byłaś szczęśliwa i radosna.
Źródłem twego szczęścia stał się Trójjedyny Bóg.
Tylko w ścisłym zjednoczeniu z Nim stałaś się prawdziwie spełniona i szczęśliwa.
Otrzymałaś od Niego więcej, aniżeli Mu ofiarowałaś.
Proszę cię, o Święta Anielo, uproś mi łaskę nie tylko rozeznania mej drogi życiowej,
mego chrześcijańskiego powołania,
ale również odwagę i siłę do konsekwentnego opowiedzenia się za tym,
co dla mnie przygotował Bóg.
Pragnę, jak ty być szczęśliwy.
I jak ty szczęście me upatrywać w komunii z Chrystusem,
jedynym Panem i Zbawicielem, dla którego warto żyć i umierać każdego dnia.
Jemu cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

św. Aniela z Foligno
św. Aniela z Foligno

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz